OFC


ID
133

Datum vraag
24-2-2020

Nummer
20-16

Fractie
  • Groenlinks

Onderwerp
OFC

Raadsleden

Portefeuillehouder
  • R. Meerhof

Behandelend ambtenaar
A. de Neef

Toelichting

Datum antwoord
13-3-2020

Afgedaan