Motie bijzondere rechten UNESCO Werelderfgoed Waddenzee


ID
20

Titel
Motie bijzondere rechten UNESCO Werelderfgoed Waddenzee

Status
Aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder
J.D. de Vries

Toelichting

Einddatum

Stand van zaken

Afgedaan

Datum afdoening
14-11-2019