Invulling Harddraverspark


ID
639

Onderwerp
Invulling Harddraverspark

Datum
19-6-2020

Afzender
VV Dokkum, KV Oostergo, Camping & Haven recreatie Dokkum, Bouwgroep Dijkstra Draisma

Toelichting
De stukken worden ook toegevoegd bij It Debat over het Harddraverspark op 25 juni 2020.

Advies afdoening
In handen van college ter afdoening met terugkoppeling naar raad