Motie vreemd aan de orde van de dag: Verruiming kinderpardon


ID
34

Datum
6-11-2018

Agendapunt
Grave - raadsvergadering 2018 (14.c. Motie vreemd aan de orde van de dag: Verruiming kinderpardon)
dinsdag 6 november 19:30 tot 22:30
Grave - Raadzaal

Titel
Motie vreemd aan de orde van de dag: Verruiming kinderpardon

Status
Aangenomen

Raadsleden

Portefeuillehouder
L. Roolvink

Toelichting

Einddatum

Afdeling
Uitvoering Sociaal Domein

Team
Sociaal Beleid

Stand van zaken
Op 15 november 2018 is de staatssecretaris middels een brief op de hoogte gebracht van de motie. (Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan)

Afgedaan

Datum afdoening
8-1-2019