Investeren in duurzame wederopbloei


ID
261

Onderwerp
Investeren in duurzame wederopbloei

Indiener(s)
  • Teutelink, M.G.B. (Burgerbelangen Enschede)

Fractie(s)

Fractie(s)
  • CDA
  • Burgerbelangen Enschede
  • DENK
  • Democratisch Platform Enschede
  • Groep Versteeg
  • VVD
  • PVV

Dictum
Draagt het college op: * Om nog voor het zomerreces terug te komen met een voorstel op welke wijze het instellen van een fonds met incidenteel geld gerealiseerd kan worden, waarbij de hoogte van het voorgestelde financiële fonds afhangt van de noodzakelijk geachte minimale weerstandsratio * Om zo snel mogelijk samen met de Raad een route uit te stippelen om maximaal de kracht en de creativiteit van de samenleving in te zetten om sterker uit de crisis te komen. Het is daarom dat we deze verklaring als Raad samen vaststellen en alle Enschedeërs oproepen om samen aan de slag te gaan voor de toekomstige wederopbloei van Enschede, in dezelfde traditie die ons Enschede tot op de dag van vandaag kenmerkt.

Stand van Zaken

Portefeuillehouder
J.B. Diepemaat

Status
Aangenomen

Datum
25-5-2020

Programma
  • Concernstaf

Einddatum

Datum afgedaan