Wijkteams


ID
8

Datum
28-10-2019

Type
Onderzoek

Onderwerp
Wijkteams

Toelichting
De rekenkamercommissie heeft beschrijvend onderzoek gedaan naar de wijkteams in Enschede. PBLQ heeft een eindrapport opgeleverd, dat samen met een brief van de rekenkamercommissie aan de raad is aangeboden.