Fossielvrije reclame


ID
369

Onderwerp
Fossielvrije reclame

Indiener(s)
  • Wessels, R. (GroenLinks)

Fractie(s)

Fractie(s)
  • GroenLinks

Dictum
Draagt het college op: • Te onderzoeken hoe reclame en marketingevenementen voor fossiele producten en diensten kunnen worden tegengegaan in de publieke ruimte; • Daarbij voorrang te geven aan het uitfaseren van reclame voor bedrijven die primair werken in de fossiele industrie, reclame voor vliegvakanties en voor de meest vervuilende auto’s; • Bij contractverlening en nieuwe contracten voor reclame in de openbare ruimte als voorwaarde te stellen dat er geen reclame voor fossiele producten en diensten wordt getoond. • In gesprek te gaan met de huidige exploitanten van reclame in de openbare ruimte, om te bekijken of er mogelijkheden zijn al eerder reclames voor fossiele producten en diensten uit te faseren; • De raad zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor de zomernota 2022, te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken en eventuele kosten die hieruit voortvloeien;

Stand van Zaken

Portefeuillehouder
J.C.R. van Houdt

Status
Aangenomen

Datum
9-11-2021

Programma
  • Concernstaf

Einddatum
1-5-2022

Datum afgedaan