Brief bezwaarschrift omgevingsvergunning RVN


ID
184

Onderwerp
Brief bezwaarschrift omgevingsvergunning RVN

Datum
22-7-2021

Afzender
Omgevingsburo Wiegersma

Toelichting

Advies afdoening
In handen van het college om advies

Einddatum

Afgedaan