Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Piet van de PvdA over wel een baan, toch niet rondkomen

12-10-2018


ID
91

ID Babs

Vraagnummer
ex artikel 45 Verordening Werkwijze van de raad en de raadscommissies 2016

Onderwerp
Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Piet van de PvdA over wel een baan, toch niet rondkomen

Datum ingekomen
12-10-2018

Indiener(s)
  • PvdA

Portefeuillehouder
Wethouder Ballegooijen, van

Datum beantwoording
27-11-2018