Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Chaara van D66 over de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma

22-08-2018


ID
86

ID Babs

Type vraag
ex artikel 45 Verordening Werkwijze van de raad en de raadscommissies 2016

Onderwerp
Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Chaara van D66 over de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma

Datum ingekomen
22-8-2018

Indiener(s)
  • D66

Portefeuillehouder
Wethouder Ballegooijen, van

Datum beantwoording
9-10-2018