Schriftelijke vragen van Lijst Höcker, VVD en D66 over moeizame communicatie tussen sociale woningverhuurders en bewoners

11-02-2021


ID
240

ID Babs

Type vraag
ex artikel 36 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019

Onderwerp
Schriftelijke vragen van Lijst Höcker, VVD en D66 over moeizame communicatie tussen sociale woningverhuurders en bewoners

Datum ingekomen
11-2-2021

Indiener(s)
  • Lijst Höcker
  • VVD
  • D66

Portefeuillehouder
Wethouder Ellermeijer

Datum beantwoording
2-3-2021