Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van den Bosch van de PvdA over Speculerende beleggers op de Amstelveense woningmarkt

11-06-2019


ID
124

ID Babs

Type vraag
ex artikel 45 Verordening Werkwijze van de raad en de raadscommissies 2016

Onderwerp
Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van den Bosch van de PvdA over Speculerende beleggers op de Amstelveense woningmarkt

Datum ingekomen
11-6-2019

Indiener(s)
  • PvdA

Portefeuillehouder
Wethouder Ellermeijer

Datum beantwoording
16-7-2019