Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Casadei van de SP inzake raadsbrief financiële problemen Stichting Vluchtelingenwerk Inburgering en de brief van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland van 16 januari 2019

28-01-2019


ID
108

ID Babs

Type vraag
ex artikel 45 Verordening Werkwijze van de raad en de raadscommissies 2016

Onderwerp
Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Casadei van de SP inzake raadsbrief financiƫle problemen Stichting Vluchtelingenwerk Inburgering en de brief van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland van 16 januari 2019

Datum ingekomen
28-1-2019

Indiener(s)
  • SP

Portefeuillehouder
Burgemeester

Datum beantwoording
5-3-2019