Schriftelijke vragen van de raadsleden de heer Zwart van de VVD, mevrouw Van der Vet van D66 en de heer Rienks van het CDA over de bedrijfsvoering van P60

02-11-2018


ID
96

ID Babs

Type vraag
ex artikel 45 Verordening Werkwijze van de raad en de raadscommissies 2016

Onderwerp
Schriftelijke vragen van de raadsleden de heer Zwart van de VVD, mevrouw Van der Vet van D66 en de heer Rienks van het CDA over de bedrijfsvoering van P60

Datum ingekomen
2-11-2018

Indiener(s)
  • CDA
  • D66
  • VVD

Portefeuillehouder

Datum beantwoording
18-12-2018