Schriftelijke vragen van de heer Coumans van de VVD en de heer Zuidbroek van D66 over informatiebeveiliging

04-10-2019


ID
137

ID Babs

Type vraag
ex artikel 36 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019

Onderwerp
Schriftelijke vragen van de heer Coumans van de VVD en de heer Zuidbroek van D66 over informatiebeveiliging

Datum ingekomen
4-10-2019

Indiener(s)
  • D66
  • VVD

Portefeuillehouder
Wethouder Berkhout

Datum beantwoording
29-10-2019