Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Kruijer van GroenLinks over open stellen kringloopwinkel voor minima in lockdownperiode

02-02-2021


ID
233

ID Babs

Type vraag
ex artikel 36 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019

Onderwerp
Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Kruijer van GroenLinks over open stellen kringloopwinkel voor minima in lockdownperiode

Datum ingekomen
2-2-2021

Indiener(s)
  • GroenLinks

Portefeuillehouder
Wethouder Gordon

Datum beantwoording
9-2-2021