Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Rienks van het CDA over onderhoud van de fietspaden in het Amsterdamse Bos

29-04-2019


ID
116

ID Babs

Type vraag
ex artikel 45 Verordening Werkwijze van de raad en de raadscommissies 2016

Onderwerp
Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Rienks van het CDA over onderhoud van de fietspaden in het Amsterdamse Bos

Datum ingekomen
29-4-2019

Indiener(s)
  • CDA

Portefeuillehouder
Wethouder Ellermeijer

Datum beantwoording
11-6-2019