Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Casadei van de SP met betrekking tot fraudebeleid bijstand Amstelveen

16-11-2021


ID
277

ID Babs

Type vraag
ex artikel 36 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019

Onderwerp
Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Casadei van de SP met betrekking tot fraudebeleid bijstand Amstelveen

Datum ingekomen
16-11-2021

Indiener(s)
  • SP

Portefeuillehouder
Wethouder Ballegooijen, van

Datum beantwoording
4-1-2022