Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Casadei van de SP inzake daklozenbeleid

18-10-2021


ID
272

ID Babs

Type vraag
ex artikel 36 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019

Onderwerp
Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Casadei van de SP inzake daklozenbeleid

Datum ingekomen
18-10-2021

Indiener(s)
  • SP

Portefeuillehouder
Wethouder Ballegooijen, van

Datum beantwoording
23-11-2021