ProRail loost wéér zonder vergunning water rangeerterrein op IJssel


ID
417

Datum vraag
1-5-2020

Onderwerp
ProRail loost wéér zonder vergunning water rangeerterrein op IJssel

Indieners
  • Raap, Jacob (ChristenUnie)

Mede indieners
  • Noorda, Eildert (GroenLinks)
  • Paauw, Sonja (D66)

Portefeuillehouders
  • William Dogger

Verantwoordelijk ambtenaar
Beek, Toon van

Geplande einddatum
2-6-2020

Afgedaan

Datum antwoord
2-6-2020