Faillissement Woonzorg Combinatie Overijssel (WZCO)


ID
339

Datum vraag
17-4-2019

Onderwerp
Faillissement Woonzorg Combinatie Overijssel (WZCO)

Indieners
  • Raap, Jacob (ChristenUnie)
  • Satoor de Rootas, Jeffrey (Swollwacht)

Mede indieners

Portefeuillehouders
  • Klaas Sloots

Verantwoordelijk ambtenaar
Straatman, Sophie

Geplande einddatum
21-5-2019

Afgedaan

Datum antwoord
7-5-2019

Afgedaan in
Overdracht College-Raad 2019 (6. Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht en ChristenUnie - faillissement van WZCO)
donderdag 9 mei 9:15 tot 10:00
SH kamer 0.19 griffier