2111-27 GroenLinks - Noodtoestand voor het klimaat


ID
1328

Titel
2111-27 GroenLinks - Noodtoestand voor het klimaat

Status
Verworpen

Fractie(s)
  • GroenLinks
  • PvdA
  • D66

Toelichting
Verzoekt het college • De klimaatcrisis en ecologische crisis te erkennen en namens de raad de urgente klimaatnoodsituatie uit te roepen; • Het standpunt van de raad actief uit te dragen richting de regering, Tweede Kamer en de Europese bestuursorganen; • Er bij de rijksoverheid op aan te dringen om de lokale overheden de benodigde middelen te verschaffen - financieel en op het gebied van regelgeving - om een grotere effectieve bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

Geplande einddatum

Portefeuillehouder
Groeneveld, J.W.

Gereed voor afdoening

Wijze van afdoening

Datum afdoening

Afgedaan