2111-40 GroenLinks - Behoud jongerenwerkers


ID
1354

Titel
2111-40 GroenLinks - Behoud jongerenwerkers

Status
Aangenomen

Fractie(s)
  • GroenLinks

Toelichting
Verzoekt het college Voor het eind van 2021 een raadsvoorstel aan te leveren om in 2O23te zorgen voor dekking van een verlenging van de tijdelijke extra inzet van jongerenwerkers plus.

Geplande einddatum
31-12-2021

Portefeuillehouder
Groeneveld, J.W.

Gereed voor afdoening

Wijze van afdoening

Datum afdoening

Afgedaan