2110-07 VVD - Overgangstermijn voor laadkabels over de stoep


ID
1301

Titel
2110-07 VVD - Overgangstermijn voor laadkabels over de stoep

Status
Aangenomen

Fractie(s)
  • VVD
  • Partij Democratie voor Zoetermeer
  • Zó! Zoetermeer
  • D66
  • GroenLinks
  • PvdA
  • LHN

Toelichting
Verzoekt het college om • De huidige ontheffingen m.b.t. het plaatsen van een laadkabel over de stoep te verlengen tot 1 januari 2027; • Ontheffingen aangevraagd voor 11 oktober 2021 in behandeling te nemen en voor deze ontheffingen dezelfde overgangstermijn te hanteren als voor reeds aangevraagde ontheffingen.

Geplande einddatum
31-12-2021

Portefeuillehouder
Paalvast, R.C.

Gereed voor afdoening

Wijze van afdoening

Datum afdoening

Afgedaan