1811-51 VVD - Veilig op de fiets naar het Van Tuyllpark


ID
808

Titel
1811-51 VVD - Veilig op de fiets naar het Van Tuyllpark

Status
Aangenomen

Fractie(s)
  • VVD
  • LHN
  • D66
  • CDA
  • GroenLinks
  • Zó! Zoetermeer
  • PvdA
  • SP
  • ChristenUnie-SGP

Toelichting
Draagt het college op: - Bij de uitwerking van de plannen voor het zwembad ook een ‘upgrade’ aan de fietsroute langs en over de Van der Hagenstraat richting het nieuwe zwembad te geven. - Voor deze (nieuwe) route het auto- en fietsverkeer volledig van elkaar te scheiden. - Ervoor te zorgen dat de (nieuwe) fietspaden die gebruikt worden om het zwembad en andere sportfaciliteiten te bereiken, goed zijn verlicht. - Deze ‘upgrade’ op gelijke wijze te financieren als was gepland voor het pad naast de Australiëweg.

Geplande einddatum

Portefeuillehouder
ter Laak, I.

Gereed voor afdoening

Wijze van afdoening
Afgedaan met een memo aan de raad, gepubliceerd op 27 mei 2019. Het college stelt voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Datum afdoening
27-5-2019

Afgedaan