2006-32A D66 - Start met realisatie 'Huizen van de Wijk'


ID
1041

Titel
2006-32A D66 - Start met realisatie 'Huizen van de Wijk'

Status
Aangenomen

Fractie(s)
  • D66
  • CDA
  • GroenLinks

Toelichting
Verzoekt het college: • In Oosterheem een 'Huis van de Wijk' te creëren, met daarin ook plaats voor de bibliotheek(-functie). • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in de wijk Seghwaert een 'Huis van de Wijk' te realiseren en hierover voor het einde van het jaar de te informeren. • De bibliotheek in staat te stellen om hun vestiging in Rokkeveen om te vormen tot 'Huis van de Wijk' en de raad hierover zodanig inzicht te bieden met betrekking tot de financiële implicaties van de omvorming, dat er bij het Najaarsdebat 2020 een besluit kan worden genomen over deze omvorming tot 'Huis van de Wijk"

Geplande einddatum
20-10-2020

Portefeuillehouder
ter Laak, I.

Gereed voor afdoening

Wijze van afdoening
Afgedaan met een memo aan de raad, gepubliceerd op 14 oktober 2020. Het college stelt voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. In de commissievergadering van 1 maart 2021 is toegezegd dat de motie nog niet is afgedaan. Afgedaan met een memo aan de raad, gepubliceerd op 6 oktober 2021. Het college stelt voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Datum afdoening
6-10-2021

Afgedaan