2111-26 GroenLinks - Herdenkingsboom voor Zoetermeerders die zijn getroffen door Corona


ID
1341

Titel
2111-26 GroenLinks - Herdenkingsboom voor Zoetermeerders die zijn getroffen door Corona

Status
Aangenomen

Fractie(s)
  • GroenLinks
  • CDA
  • PvdA

Toelichting
Verzoekt het college • Indien een Momentenbos haalbaar blijkt, de eerste boom te planten ter nagedachtenis van Zoetermeerders die getroffen zijn door Corona; • De (eventuele) kosten hiervan te dekken uit het potje van de raad.

Geplande einddatum
1-1-2022

Portefeuillehouder
Groeneveld, J.W.

Gereed voor afdoening

Wijze van afdoening

Datum afdoening

Afgedaan