2111-28 GroenLinks - Gebruik studenten bij aanpak leerachterstanden


ID
1343

Titel
2111-28 GroenLinks - Gebruik studenten bij aanpak leerachterstanden

Status
Aangenomen

Fractie(s)
  • GroenLinks
  • Zó! Zoetermeer
  • PvdA
  • D66
  • VVD

Toelichting
Verzoekt het college • In overleg met Zoetermeerse scholen uit het basisonderwijs en universiteiten/hogere scholen te kijken of een vergelijkbaar programma als Studenten voor educatie een toegevoegde waarde heeft om in Zoetermeer leerachterstanden tegen te gaan; • Bij een positief resultaat de kosten te dekken uit de NPO gelden; • De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten voor het Voorjaarsdebat.

Geplande einddatum
10-6-2022

Portefeuillehouder
Iedema, J.

Gereed voor afdoening

Wijze van afdoening

Datum afdoening

Afgedaan