2110-08 PvdA - Lantaarnpalen met oplaadpunten in nieuwe wijken


ID
1302

Titel
2110-08 PvdA - Lantaarnpalen met oplaadpunten in nieuwe wijken

Status
Aangenomen

Fractie(s)
  • PvdA
  • Zoetermeer Vooruit
  • GroenLinks
  • CDA

Toelichting
Verzoekt het college om: • Te onderzoeken of het mogelijk is om in alle nieuwe wijken, bij alle nieuwe bouwprojecten (groot en klein) en bij alle nieuw aan te leggen of aan te passen bestrating de infrastructuur zo aan te leggen dat op termijn alle parkeerplaatsen kunnen worden voorzien van een mogelijkheid om voertuigen aan te sluiten (laden en ontladen).

Geplande einddatum
1-3-2022

Portefeuillehouder
Paalvast, R.C.

Gereed voor afdoening

Wijze van afdoening

Datum afdoening

Afgedaan