2111-29 GroenLinks - Schone lucht is van levensbelang, brom- en snorfietsen met tweetakt motoren van de weg af


ID
1329

Titel
2111-29 GroenLinks - Schone lucht is van levensbelang, brom- en snorfietsen met tweetakt motoren van de weg af

Status
Verworpen

Fractie(s)
  • GroenLinks
  • PvdA

Toelichting
Verzoekt het college • Een actief een ontmoedigingsbeleid te hanteren, inclusief herhaalde communicatie naar inwoners, met betrekking tot de aanschaf van nieuwe brom- en snorfietsen met verbrandingsmotoren en daarnaast de aanschaf van elektrische alternatieven te promoten; • Een slooppremie te verstrekken voor iedere inwoner van Zoetermeer die een brom- of snorfiets met tweetaktmotor inlevert om te ontmantelen en recyclen. Deze kosten te dekken uit 'het potje van de raad' tot een maximum van €10.000,-. • Bij snelle uitputting naar de raad te komen met een voorstel hoe de slooppremie duurzaam verlengd kan worden.

Geplande einddatum

Portefeuillehouder
Rosier, M.J.

Gereed voor afdoening

Wijze van afdoening

Datum afdoening

Afgedaan