Motie vreemd aan de orde van de dag inzake het Kinderpardon


ID
43

Titel
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake het Kinderpardon

Status
Afgerond

Raadsleden

Portefeuillehouder

Toelichting
Motie is zonder stemming aanvaard, met dien verstande dat de fractie VVD tegen stemt.

Einddatum
28-1-2019

Stand van zaken
Op 28 januari jl. zijn de brieven verzonden naar de VNG en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Datum afdoening
28-1-2019