Raadsbrief Toezegging Heldere subsidieverstrekking sociale basis


ID
3947

Ontvangstdatum
30-6-2020

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Toezegging Heldere subsidieverstrekking sociale basis

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening