M142 Creativiteit kent geen anciënniteit in stroomversnelling


ID
1065

Kenmerk
2018 M142

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (6. Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018 )
donderdag 5 juli 13:00 tot 23:00
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2

Datum
5-7-2018

Onderwerp
M142 Creativiteit kent geen anciƫnniteit in stroomversnelling

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Bijsterbosch, E. (Ellen) (D66)
  • Deldjou Fard, M. (Melody) (GroenLinks)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Schie, A.G. van (André) (VVD)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Beleidsveld
Cultuur

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan