Raadsbrief Stand van zaken Actieplan Studentenhuisvesting maart 2019, Huurteam en aanpak huisjesmelkers


ID
2930

Ontvangstdatum
7-3-2019

Beleidsveld
Wonen

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Stand van zaken Actieplan Studentenhuisvesting maart 2019, Huurteam en aanpak huisjesmelkers

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening