M198 Winstneming grondexploitatie LR


ID
3932

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
M198 Winstneming grondexploitatie LR

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan