Raadsbrief Aanbieding Stadsakkoord Wonen 2019 en stedelijke prestatieafspraken 2020-2023


ID
3265

Ontvangstdatum
30-8-2019

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Aanbieding Stadsakkoord Wonen 2019 en stedelijke prestatieafspraken 2020-2023

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening