M180 Onderzoek naar en mogelijke excuses voor Utrechtse aandeel in het slavernijverleden


ID
1404

Kenmerk
2019 M180

Datum
11-7-2019

Onderwerp
M180 Onderzoek naar en mogelijke excuses voor Utrechtse aandeel in het slavernijverleden

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Deldjou Fard, M. (Melody) (GroenLinks)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Diversiteit

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan