Raadsbrief Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg


ID
3354

Ontvangstdatum
22-10-2019

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening