Raadsbrief Huurovereenkomst coffeeshop Vlampijpstraat


ID
4091

Ontvangstdatum
8-9-2020

Beleidsveld
Vastgoed

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Onderwerp
Raadsbrief Huurovereenkomst coffeeshop Vlampijpstraat

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening