Raadsbrief SPvE herontwikkeling voormalig Pieter Baan Centrum


ID
4717

Ontvangstdatum
3-6-2021

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief SPvE herontwikkeling voormalig Pieter Baan Centrum

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening