Raadsbrief Vrijgave Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 voor inspraak


ID
4753

Ontvangstdatum
14-6-2021

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Vrijgave Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 voor inspraak

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening