Raadsbrief Evaluatie pilot hangmatten 2018 en vervolg 2019


ID
2868

Ontvangstdatum
29-1-2019

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Evaluatie pilot hangmatten 2018 en vervolg 2019

Behandeladvies

Wijze van afdoening