M336 Betere biodiversiteit


ID
3357

Kenmerk

Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (7. Raadsvoorstel Programmabegroting 2020)
donderdag 14 november 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Datum
14-11-2019

Onderwerp
M336 Betere biodiversiteit

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Virginia, E.C. (Erwin) (GroenLinks)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld
Groen

Thema
Volksgezondheid en milieu

Einddatum

Datum afgedaan