Raadsbrief Stand van zaken project wal- en kluismuren


ID
3314

Ontvangstdatum
27-9-2019

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Stand van zaken project wal- en kluismuren

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening