M102 Maak burgerinitiatief makkelijker


ID
261

Kenmerk
2015 M102

Datum
30-6-2015

Onderwerp
M102 Maak burgerinitiatief makkelijker

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Koelmans, H. (Hilde) (SP)
  • Scholten, S. (Sanne) (D66)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Menke, S. (Steven) (Student & Starter)
  • Rajkowski, Q.M. (Queeny-Aimée) (VVD)
  • Metaal-Froon, M.T.M. (Marloes) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Kreijkamp

Beleidsveld

Thema
Bestuur en ondersteuning

Einddatum

Datum afgedaan