M367 Doeltreffende raad


ID
4155

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M367 Doeltreffende raad

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Pagter, M. de (Marijn) (VVD)

Portefeuillehouder
Burgemeester Den Oudsten

Beleidsveld
Bestuurlijke zaken

Thema
Bestuur en ondersteuning

Einddatum

Datum afgedaan

Stemmen