A86 A27 ook in mobiliteitsplan


ID
1685

Kenmerk

Datum
15-7-2021

Onderwerp
A86 A27 ook in mobiliteitsplan

Status
Amendement aangenomen

Indiener(s)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)
  • Weistra, T.IJ.W. (Thijs) (GroenLinks)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld
Mobiliteit

Thema
Verkeer, vervoer en waterstaat

Stemmen