M48 Dak op je initiatief


ID
688

Kenmerk
2017 M48

Agendapunt
Gemeenteraad 2017 (6. Voorjaarsnota 2017)
donderdag 29 juni 13:00 tot 23:00
Raadzaal

Datum
29-6-2017

Onderwerp
M48 Dak op je initiatief

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan