M366 Altijd digitale participatie


ID
4154

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M366 Altijd digitale participatie

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Dalen, M.G. van (Martijn) (VVD)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Beleidsveld
Wijkgericht werken en participatie

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan