Raadsbrief Aankoop woonarken Merwedeplantsoen 35 en 79


ID
4095

Ontvangstdatum
10-9-2020

Beleidsveld
Merwedekanaalzone

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Aankoop woonarken Merwedeplantsoen 35 en 79

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening